Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar(35b) Ticaret Sicil Gazetesi 26 Nisan 2013
Sayı: 8308 Sayfa: 642
(35e.f) Dr.Tezcan'ın 29.03.2013 tarihli muhalefet şerhinden ilk 2 sayfa
 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dr. Tezcan web sitesini 28 Kasım 2011 gecesi neden erişime kapattırdı ?


"Son Haberler" sütunundaki "Dr. Tezcan'ın Vedası" ve "Sonra Ne Oldu?" adlı haber sayfalarında daha geniş açıklandığı üzere, 2011 yılı başlarında SEYAŞ’ı devralan ve 15 Şubat 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen(3)  Mustafa Başarı ile 4 Ocak 2010 tarihinde SEYAŞ'ı aniden terk etmiş olan(1) ve Dr. Tezcan’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanına tavsiyesi üzerine 2011 Nisanında tekrar SEYAŞ’a döndürülen ve %52 hisse de verilen(2) Alaz Albay , noter kanalı ile ayrı ayrı keşide ettikleri 15 Kasım 2011 tarihli iki ihtarname ile Dr. Tezcan’ın web sitesini 2 gün içinde, sırası ile, tamamen ve kısmen haksız yere kapatmasını istediler.

Alaz Albay’ın keşide ettiği ihtarname ile Müşavirlik Faaliyetlerinin 2007–2009 ve 2009–2011 dönemlerine ait web sayfalarının iki gün içinde yayından kaldırılması ve şu ibarenin bir hafta süreyle yayınlanması istendi:

“İşbu internet sitesinde müvekkilimiz Ahmet Alaz Albay ile ilgili ticari sırları içeren bilgiler, müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden beyan ve tespitler müvekkilimize vekâleten 15.11.2011 tarihli, içeriğin yayından kaldırılması talebimiz çerçevesinde yayından kaldırılmıştır”.

Dr. Tezcan’ın banisi olduğu ve 50 seneden fazla emek verdiği SEYAŞ’ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanının keşide ettiği ihtarname ile ise, Dr. Tezcan’ın web sitesinin iki gün içinde kapatılması ve şu ibarenin bir hafta süreyle yayınlanması istendi:

İşbu internet sitesinde müvekkilimiz şirketin izin ve onayı alınmaksızın ifşa edilmekte olan ticari sırlar,  müvekkilimiz şirketin ticari itibarını zedelemesi nedeni ile müvekkilimiz şirkete vekâleten 15.11.2011 tarihli, içeriğin yayından kaldırılması talebimiz çerçevesinde yayından kaldırılmıştır.”

Dr. Tezcan bu talepleri yerine getirse idi; gerek SEYAŞ’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başarı’nın, gerekse Seyaş’ın önce yeni Genel Müdürü(83) sonra İcra Kurulu Başkanı(84) olduğunu iddia eden ve ihtarnamesinde edilen(65) (Çünkü 31 Mayıs 2014'te ilişiği kesilinceye kadar Ticaret Sicili Gazetesinde bu hususta hiçbir sirküler yayınlanmamıştır) Alaz Albay’ın, Seyaş’ın banisi olan Dr. Tezcan ile ihtilaf halinde oldukları ele güne ilan edilmiş olacaktı.

Dr. Tezcan, 50 sene emek verdiği SEYAŞ ile ihtilafa girmeyi kendisine yakıştıramadı. Ve Kurul Başkanı ile telefonda görüşmeyi tercih etti. 3 gün süren görüşmelerde önce ihtarnamelerden haberi olmadığını beyan eden Başkan, İcra Kurulu Başkanının (!) yapılmasını istediği revizyonları bir mektupla Dr. Tezcan’a tebliğ etti.

28 Kasım 2011 günü Şirket Yönetim Kurulu Başkanından gelen 23 Kasım tarihli iadeli taahhütlü mektup ekindeki belgeler ile, Dr. Tezcan’ın veda mektubu dâhil, web sitesinin pek çok kısmı sansüre tabi tutulmak istendi. Dr. Tezcan’ın web sitesinden indirilmiş ve Alaz Albay tarafından tek, tek işaretlenmiş olduğu, el yazısından ve paraflarından anlaşılan sayfalarda, çeşitli şekillerde, örneğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak aleniyet kazanmış olan, yani gerek o zamanki gerekse şimdiki Türk Ticaret Kanununun(82) “şirkete ait iş sırları” kapsamına girmeyen hususlar dahi “ticarî sır” oldukları iddia edilerek sansüre tabi tutulmak istendi.

Dr. Tezcan o zamanlar 5651 sayılı İnternet Kanunu’ndan bihaberdi. Haklarının ihlal edildiğini iddia edenlerin, bir web sitesini kısmen veya tamamen kapatılmasını talep edemeyeceklerini bilmiyordu. İddia sahiplerinin sadece şeref ve haysiyetlerine dokunulan veya gerçeğe aykırı yayınların yapıldığı kendilerine ilişkin kısımların çıkartılmasını isteyebileceklerini çok sonra öğrendi. O nedenle, Alaz Albay’ın yayınlanmasını ihtar ettiği “cevap”ta kendisine ilişkin bilgi ve tespitlerin yayından kaldırıldığını belirtirken, ihtarnamesinde Dr. Tezcan’ın 4 yıllık müşavirlik faaliyetini içeren web sayfalarını tümüyle yayından kaldırmaya kalkışındaki çelişkinin farkına varamadı. Burada 5651 sayılı internet kanununun, tekzip müessesesi ile ilgili 9’uncu maddesinin kötüye kullanılmaya kalkışıldığını o zaman bilmiyordu(82).

Yönetim Kurulu Başkanının ihtarnamesinde ise hiçbir sayfa belirtilmiyor, genelleme yapılarak Dr. Tezcan’ın web sitesi kapatılmak isteniyordu. Bunun kanun çerçevesinde mümkün olmadığından o zamanlar haberi yoktu(82).

İşte bu yüzden böyle ihtarnamelere hiç alışık olmayan Dr. Tezcan çok ağır bir travma geçiriyordu.

Veda mektubunda belirttiği üzere “2009 Temmuzundan 2010 Temmuzuna kadar şirkette yaşadıklarını tekrar yaşamak istemediği” için emekli olan Dr. Tezcan, bir türlü peşini bırakmayan bu gerginliklere daha fazla duçar olmamak için 28 Kasım gecesi web sitesini aşağıdaki Türkçe ve İngilizce şu ibarelerle geçici olarak kapattırdı:

“Geçici olarak erişime kapatılmıştır. Revizyon tamamlandığında tekrar açılacaktır”
“Access to this web site is temporarily restricted. It will be reopened after the revision”

 Sonra Ne Oldu?” adlı web sayfası Madde 3.12’de izah edildiği üzere, Dr. Tezcan 29 Mart 2013’te yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına da katıldı(34)(35). Bu defa, web sitesinin başına gelenlere dair 20 Şubat 2012 tarihli muhalefet şerhlerinin tümünü Toplantı Tutanağına ekletmeyi başardı(35b). Böylece, Dr. Tezcan’ın web sitesinin kapatılmak istenmesi ile ilgili olaylar aleniyet kazanmış oldu. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalar Dr Tezcan’ın bizzat yaşadığı aleniyet kazanmış olaylardır. Paydaşların sır saklama yükümlülüğünü kaldıran 6102 sayılı yeni TTK çerçevesinde, hiçbir şekilde ticarî sır veya şirket sırrı ya da iş sırrı diye nitelendirilemez.

Değerli ziyaretçiler; Dr. Tezcan’ın söz konusu 20 Şubat 2012 tarihli muhalefet şerhlerinin tümünü ve 29 Mart 2012 tarihli Dilek ve Temennilerini, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Seyaş dosyasında bulunan 29 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekinde okuyabilirsiniz. Kolaylık olması için, aleniyet kesbetmiş olan belgelerin bir kaç sayfası burada verilmiştir. İstenirse Dr. Tezcan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden 29.12.2014'te gelen suretlerden kopya gönderebilir.


(1)        Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 9 Şubat 2010 Sayı: 7497 Sayfa: 367
(2)        Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 26 Temmuz 2011 Sayı: 7866 Sayfa: 398
(3)        Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 4 Mart 2011 Sayı: 7765 Sayfa: 344

(35b)    Tıklayınız: Ticaret Sicili Gazetesi 26 Nisan 2013 Sayı: 8308 Sayfa: 642
(35e,f)  Tıklayınız: Dr. Tezcan’ın 29.03.2013 tarihli muhalefet şerhinden ilk 2 sayfa (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğündedir)
(35g,h) Tıklayınız: Dr. Tezcan’ın 29.03.2013 tarihli dilek ve temennileri (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğündedir)
(65)      Tıklayınız: Alaz Albay'ın Dr. Tezcan'a keşide ettiği 15 Kasım 2011 tarihli ihtarname
(82)      Tıklayınız: Hukukî Uyarı Sayfa 1. Özet
(83)      Tıklayınız: SEYAŞ Genel Müdürünün TürkMMMB Forumuna başsağlığı maili
(84)      Tıklayınız: SEYAŞ İcra Kurulu Başkanının TürkMMMB Formuna başsağlığı maili